Народни танци

Posted on

Българските народни танци се отличават с необикновено голямо разнообразие и богатство на танцовите движения, съчетани със сложни ритми и интонации. Оригиналните хора и игри, бързите смени на техните построения, форми и динамични контрасти са силно въздействащи и впечатляващите.”

Силата на въздействие на народните танци се дължи на изключителното богатство от движения в тях. Творческите вълнения и преживявания на танцуващите са намерили най-ярко проявление в движенията на краката. Затова те са много сложни, разнообразни и изразителни, особено в играта на мъжете. На тях се дължи преди всичко голямата степен на въздействие на българските танци. Движенията на ръцете не са толкова разнообразни и богати, но те хармонират с движението на краката .

Жизнерадостния и здрав по дух българин е създал огромно по обем и непреходно по своята същност танцово богатство. Въпреки своята трудна съдба, нашият народ е успял да запази, както народностното си самосъзнание, така и танцовото си богатство от чуждо влияние.

Ние сме щастливи наследници на едно изключително по разнообразие на формите народно танцово богатство. Това само по себе си говори за интензивния и необичаен творчески заряд на народа-творец и за това , че танцът е заемал, заема и сега изключително важно място в неговия живот.